Zjišťování klíčivosti semen

Zkoušky klíčivosti se provádějí především u těch semen, u nichž opravdu není zjištěné jejich stáří. Zde se hlavně jedná o semena, která jsme sami vypěstovali, sklidili, správně usušili a dobře skladovali ve vyhovujících podmínkách po celou dobu vegetačního klidu. Semena, která jsou koupená a v originálním balení se stanovenou dobou použití, mají pro probíhající sezónu zaručenou klíčivost. Stanoveni klíčivosti je opodstatněné u našich semen a u těch s prošlou dobou výsevu. Při snížené klíčivosti je poté nutný nový výsev, čímž se jednak snižuje výnos a zároveň se oddaluje doba sklizně. Pro zkoušku klíčivosti oddělíme náhodný vzorek 10 až 150 velkých semen, například hrachu, fazolí, slunečnic, kukuřice, 30 až 100 malých semen, například cibule, okurky, salát, pažitky, které, na to si musíme dát pozor, klíčí ve tmě. Také je třeba vědět, že papriky, špenát, kořenová zelenina vyklíčí až po dvaceti dnech.klíčící semena.jpg

Výpočet procenta klíčivosti

Ten zjistíme podle počtu vyklíčených semen, počet vyklíčených semen dělíme počtem všech semen vložených a násobíme stem. Za dobrou klíčivost můžeme považovat výsledek 80 až 90 % klíčivosti.rostlinka v ruce.jpg

Aktivita klíčení

To znamená, že porovnáváme její rozdíly ve stadiu klíčení, nebo určujeme podíl vyklíčených semen, a to během nějaké doby. Ale pozor, semena některých rostlin, například i petržele a mrkve obsahují látky, které jejich klíčení zpomalují a to hodně. Jaké je zde řešení? To, že před kontrolou klíčivosti semena s těmito látkami máčíme ve vodě, a to několikrát.  Zkouška se provádí tak, že odpočítaná semena položíme na novinový papír, navlhčíme je a uzavřeme, aby byla stále ve vlhkém prostředí. Během klíčení je podle potřeby rosíme. Můžeme vložit semena také jen do papíru a nad nimi umístit malý skleníček z igelitu. Jaká má být teplota? Pro klíčení většiny semen je nejvhodnější použít teplotu 20 °C, a po několika dnech je možné spočítat klíčící semena.