Vozidla nemusí být problém


Jakmile si nÄ›jaký podnik pořídí svá firemní vozidla, získá díky nim mobilitu, a tedy nejspíše i urÄité výhody. Protože se s takovými vozidly dá jezdit za zákazníky, dá se jimi pÅ™evážet z místa na místo to, co je pÅ™evážet tÅ™eba, je díky nim možné být vždy tam, kde je toho zapotÅ™ebí. Zkrátka je tu nejedno plus.

OvÅ¡em souÄasnÄ› je tu bohužel i nejedno mínus. A pokud netušíte, jaké, zkuste se hloubÄ›ji zamyslet a urÄitÄ› na to pÅ™ijdete. Ano, problémy tu mohou být, a to různé. A to nejenom proto, že by mohlo takové vozidlo nÄ›kde cestou havarovat nebo se porouchat. Tím nejvÄ›tším problémem na firemních vozidlech mohou být jejich posádky.

vozidlo na stavbÄ›

Ano, je tomu právÄ› tak. Když zamÄ›stnanec podniku dostane firemní vozidlo, aby s ním nÄ›kam zajel a odvedl s ním urÄitou práci, není vůbec jisté, že se tak také stane, respektive není zaruÄeno, nakolik efektivnÄ› bude podobné vozidlo využito a nakolik může být případnÄ› zneužito. ZamÄ›stnance totiž může napadnout, že jakmile zmizí z dohledu, může podniknout dejme tomu nÄ›jakou tu Äernou jízdu. Nebo naopak může vozidlo nÄ›kde odstavit, namísto aby se s ním vÄ›noval zadanému úkolu, může z nÄ›j leccos ukrást… Je prostÄ› mnoho záležitostí, jež se dají bÄ›hem služebních jízd uÄinit, a to logicky na úkor majitele tÄ›chto vozidel, tedy firmy.

vojenské auto

A co s tím? Vzniklé škody obvykle zaplatí podnik. Protože se jeho zaměstnanci sotva podaří něco dokázat, když se to stalo někde na cestách, kde u toho nebyli a nemohli být žádní svědci. Podnik platí a platí a připravuje se tak o svůj majetek.

Ale dnes už také nemusí podobnÄ› prodÄ›lávat. Dnes už je možné zajistit si monitoring strojů a díky tomu si zajistit dohled nad vozidly Äi stavebními stroji, a to bez ohledu na to, kde se tyto právÄ› nacházejí. Internet tu umožňuje sledování nejednoho parametru i na tu nejvÄ›tší vzdálenost, a sledovaní zamÄ›stnanci pochopitelnÄ› nebudou tropit neplechu, když by se na ni urÄitÄ› pÅ™iÅ¡lo.