Tajné společnosti

Ve středověku byla jejich existence skrytá nejen z důvodů filozofických, ale z ryze praktické touhy po životě, jak všichni víme církev byla ve středověku v každé evropské zemi mocí, s níž nebylo radno si zahrávat a ta veškeré okultní praktiky, nebo jen neortodoxní názory tvrdě potlačovala, nikdo nechtěl skončit na hranici jako kacíř. Církev dodnes považuje veškeré esoterické praktiky za něco, co odvádí člověka od boha a například ještě v dnešním Polsku jsou tajné společnosti s utajenou organizační strukturou a členy zakázány ústavou. Tajné společnosti nemusí být nutně spjaty s okultismem, nebo ezoterikou, ale obvykle tomu tak, tím či oním způsobem, je. Pojďme se teď podívat na některé z nich.

Taroty a kameny

·         Svobodní zednáři, tato organizace vznikla zřejmě už ve středověké Anglii, jak název napovídá šlo původně o organizaci královských stavitelů. Cílem Svobodných zednářů je intelektuálně a morálně pozvednout lidstvo, vybudovat jakýsi pomyslný duchovní chrám lidstva, jejich základní organizační jednotkou je lóže, mají poměrně složitou hierarchickou strukturu, která opět historicky vychází ze struktury stavitelského cechu, jsou zde učni, tovaryši a mistři. V období osvícenství, především v 19. století se členství v lóži stalo v intelektuálních kruzích dokonce určitou módou.

·         Rosekruciáni, základy učení Rosekruciánů pochází ze škol mystérií ve starověkém Egyptě faraónů. Podle Rosekruciánských legend, ale roznesli toto učení do světa přeživší z potopené Atlantidy. Toto učení hlásá dualitu energie a vědomí, hmoty a ducha, cílem každé osobnosti je zdokonalovat se, dosáhnout plného uvědomění a harmonie se světem, jinak hlásá v podstatě zásady křesťanské morálky.
Lóže svobodných zednářů

·         Thule, tato tajná společnost vznikla v roce 1918 v Německu, je pojmenovaná po bájném ostrově Thule, který někteří ztotožňují s Atlantidou a na kterém měla existovat vyspělá civilizace jíž vytvořili předchůdci Germánské rasy. Spolek se stal rychle populární zejména mezi německou elitou, pod jeho vlivem vznikla také Nacistická strana a mnoho jejích prominentů mělo být údajně členy. Thule kromě okultního zaměření měla také silně nacionální a rasistický charakter.

·         Ilumináti, tato společnost je velmi oblíbená mezi propagátory a tvůrci různých spiklenecký teorií, mnoho nejvlivnějších světových politiků a magnátů má být údajně jejími členy. Přesto se o této společnosti ví fakticky jen velmi málo, proto si každý musí udělat názor sám. Slovo iluminati pochází z latiny a znamená osvícení. Osvícení chtěli být všichni, proto si tento název přivlastňovaly i různé další spolky. Historicky zřejmě pochází z hnutí bavorských volnomyšlenkářů založeného v 18. století a krátce na to zakázaném bavorským panovníkem.

·          

Jisté je, že lidé ve všech dobách obviňovali tajné společnosti ze všeho možného, od neúrody přes války, ekonomické krize až k výkyvům počasí.