Piráti se připravují na převzetí moci

Naštěstí ne metodami svých předchůdců na rychlých lodích brázdících vlny světových moří, nýbrž předpokládaným volebním vítězstvím v příštích parlamentních volbách. Je jejich „výběrové řízení“ na členy příští české vlády: a) prozíravým krokem, umožňujícím rychlé a kvalitní ustanovení exekutivy nebo: b)nabubřelá predikce nedbající varování úsloví „neříkej hop, dokud nepřeskočíš“? Jak už tomu tak bývá, správně je „Cé“

Pirátský symbol

Ve skutečnosti se jedná o šikovné zahájení volební kampaně s využitím Thomasova teorému o sebenaplňujícím se proroctví. To hovoří o nesprávné definici reality, která nakonec způsobí tímto proroctvím předpokládané důsledky. Jestliže člověk nesprávně vyhodnotí situaci a toto hodnocení se dostane do širšího povědomí veřejnosti, je výsledkem situace, která neodpovídá skutečným a reálným počátečním skutečnostem. Na počátku je tedy nesprávná definice situace, ta vyvolá nové chování, v jehož důsledku se původně mylná představa stane pravdou. Zbývá jen dodat, že nesprávnou definici reality nezpůsobila pirátská nevědomost. Byl to naopak záměr. Navíc oblečený do líbivého a slušivého kabátku. Kdo by mohl něco namítat proti tomu, že politická strana chce do příštích vládních funkcí vybírat nejschopnější z nejschopnějších, prověřené souborem podmínek nutných, potřebných a vhodných k výkonu ministerské funkce.
Mnoho otazníků

Výsledky tohoto výběru, pokud skutečně proběhne, budou bezesporu interesantní. Nepůjde ani příliš o konkrétní jména, známá, či neznámá. Zajímavý bude jejich (ne)politický původ. Budou to lidé z lůna vlastní strany, spolehliví osvědčení pirátští bojovníci, z nichž některým bude potřeba některou drobnost způsobující trhlinku ve vhodnosti pro ministerské křeslo odpustit, ale jinak absolutně loajální příslušníci pirátské strany? Nebo lidé stojící mimo palubu pirátského škuneru, bezvýhradně splňující představy „vítězů příštích voleb“, u nichž však hrozí, že mohou „zlobit“ nepirátskými názory nebo dokonce činy?  Jisté je jen jedno. Ať bude výsledek jakýkoli, šance Pirátů na volební vítězství, které jim umožní sestavit vládu v čele s pirátským premiérem, se matematicky vyjádřeno limitně blíží nule. Minulé volební výsledky Pirátů mohou v této straně navozovat vysokou míru optimismu, ale pro napodobení babišovského scénáře posledních let jim na rozdíl od hnutí ANO chybí hmotné prostředky a stejně jako hnutí ANO koaliční potenciál. Dokazuje to jejich účast ve vedení největší komunální samosprávy na území Česka – v pražském zastupitelstvu. Setrvání tamního křehkého koaličního slepence v součtu s jeho prospěšností městu a jeho obyvatelům (prospěšnost je třeba zdůraznit) do konce volebního období by znamenalo malý zázrak. Zkrátka, maximálním možným volebním úspěchem Pirátů v příštích parlamentních volbách bude možnost vyzkoušet si minoritní postavení ve vládní koalici. A to vůbec není málo. Zatím tomu i přes pirátskou předvolební chytristiku nic nenasvědčuje.