Linkbuildingem ke slávě


Leckdo si mohl vytvoÅ™it dojem, že i Å¡patný web (jak co se týÄe obsah, tak i vzhledu) lze pomocí nástrojů jako je SEO analýza a následnÄ› opravy pÅ™etvoÅ™it na brutální masterpiece, který si oblíbí celá planeta. To je bohužel pravda jen ÄásteÄnÄ›. SEO není vÅ¡espásné. JednoduÅ¡e musí být na Äem stavÄ›t. PÅ™edpokladem pro rychlou možnost SEO korekce webu by mÄ›l být

  • Alespoň nÄ›jaký kvalitní obsah na webu
  • Ucházející vzhled webu
  • DobÅ™e pamatovatelná webová adresa

Adresa – trik v triku¨

Webová adresa může být alfou a omegou kvalitního webu. Je to fundamentální element, na který narazí bez výjimky vÅ¡ichni návÅ¡tÄ›vníci vaÅ¡eho webu. Formát a obsah adresy musí korespondovat se zaměřením a obsahem webu. Jste-li provozovatel webu, který se zabývá prodejem aut, pak případná adresa www.kvalitni-spotrebice.cz nebude urÄitÄ› to pravé oÅ™echové jak pro vás, tak pro vaÅ¡e zákazníky. Naopak například www.prodej-aut.cz se jeví jako lepší alternativa. VýbÄ›rem adresy se dá hodnÄ› získat, avÅ¡ak také hodnÄ› ztratit.