Proč je povinnost mít sídlo firmy zakotvena v zákoně


Každý novopečený majitel firmy má spoustu povinností, daných zákonem. Některé jsou snadno pochopitelné, jiné nikoliv, splnit však musí všechny. A jednou z nich je i nutnost mít oficiálně zaregistrované sídlo firmy.

To může mít podle zákona prakticky kdekoliv, ačkoliv pár podmínek tu přeci jen je. Především se musí jednat o existující adresu a majitel firmy musí mít onu nemovitost (nebo její část) buď v osobním vlastnictví (zde nezáleží, zda je majitelem jako fyzická nebo právnická osoba – firma), nebo v nějakém typu pronájmu.

registrace sídla firmy

Tady se můžeme ptát, proč bylo zrovna toto zakotveno jako povinnost v zákoně. Koneckonců fakt, zda firma má či nemá oficiální sídlo, nemá na její činnost žádný vliv, a ani proto nebude stát krácen na daních. Přesto existují dobré důvody, proč tomu tak je. Tím prvním je ochrana spotřebitele. Jednoduše řečeno, nespokojený zákazník musí mít možnost zástupce dané firmy kontaktovat a svou stížnost mu přednést. K tomu však musí nejprve vědět, kde jej může najít – a právě k tomu slouží firemní sídlo.

klasické sídlo firmy

Dalším důvodem je fakt, že ačkoliv velká část úřední komunikace dnes probíhá digitálně, v některých ohledech se stále držíme starých časů a dokumenty posíláme klasickou poštou. Často je pak důležité, aby si tyto našly adresáta. Proto úředníci musí vědět, kam je mají posílat. To mimo jiné dává podnikateli další povinnost, a to aby si z firemního sídla pravidelně přebíral poštu.

Samozřejmě, jak již bylo řečeno, máme poměrně velkou volnost v tom, kde budeme sídlo firmy mít. Pokud nebudeme mít například z finančních důvodů jinou možnost, můžeme jej mít i u sebe doma. Důležité však je, aby jej bylo možné dohledat.

Je to jedna z věcí, které při registraci nové firmy uvádíte. Udaná adresa je následně zveřejněna v obchodním rejstříku, kde si ji může každý zájemce najít. Mnoho podnikatelů ji také využívá k propagaci. Avšak ať tak či tak, této povinnost se v žádném případě nevyhnete.