abnote.cz

Příroda je tu krásná

Vaši propagaci založíte na krásné okolní krajině, nedá se zkrátka svítit, vaše obec byla založena na zelené louce v době rozvoje průmyslu v okolních městech a tak se zde o nějakých historických památkách nedá mluvit. Jo kdyby chtěl někdo vědět, jak se kousek odtud fáralo dolů do dolů, tak to mu místní povyprávějí na sto způsobů, neboť v každé rodině je nejméně jeden pamětník, který to zažil na vlastní kůži, ale takový barokní nebo snad gotický kostelík tady nenajdete. Všechno je tady moderní, prakticky postavené, a protože ve vaší obci žili pouze prostí lidé, kteří byli rádi, že si vydělali na své živobytí, natož aby zde budovali nějakou moderní architekturu, tak tu nezakopnete ani o ten funkcionalismus.

Ale o památky nezakopnete

Ale tady v obci to vlastně vůbec nikomu nevadí, všichni jsou spokojení, když najdou práci a mají na chleba a na nějaké ty požitky a to je asi tak to hlavní, co je zajímá. Nicméně pokud chcete jít s dobou, tak byste si také měli hledět případných návštěvníků, a proto byste rád využil levný tisk letáků a vydal nějakou skládačku s informacemi o vaší obci.