abnote.cz

Nezapomeňte biologický filtr kontrolovat denně!

http://www.kanalizace-instalateri.cz/topenari-praha Zatímco obsluha, údržba a čištění kanalizace jednoduché, dobře realizované kanalizace je nenáročná, biologické čištění odpadních vod vyžaduje pravidelnou obsluhu a také nároky na údržbu jsou vyšší.
Například biologický filtr vyžaduje v době provozu denní kontrolu. Je nutné sledovat správné rozdělování odpadních vod po povrchu filtru, udržovat volné otvory při dně, aby měl vzduch dostatečný přístup pod náplň a čistit odpadní žlaby naším čistění kanalizace od různých nečistot. Tam, kde je biologický filtr v provozu pouze v letní sezóně, musí být na jaře propláchnut čistou vodou, aby se odumřelé biologické nárůsty vyplavily.

Nezapomeňte biologický filtr kontrolovat denně!

Po opětovném uvedení do provozu díky čištění kanalizace trvá delší dobu, než se vytvoří biologický obal náplně a obnoví se plná funkce filtru.