abnote.cz

Deviace, nebo hra?

Je možné, že jste si jako děti hráli na indiány a bledé tváře, policajty a zloděje, nebo ko SM onauty a vesmírné příšery. Možná jste chytali a zajímali soupeře, třeba je i spoutávali, přivazovali k mučednickému kůlu, nebo dokonce mučili! Považovali jste to za sexuální deviace, aberace, úchylky? Asi ne. A přitom v těchto hrách je jednoznačně skrytě přítomen prvek dominantně submisivních vztahů, stejně, jako ve hře na učitele a žáky. To je jednoznačný fakt a nikdo s tím nic neudělá. Takže takové „úchylky“ jsou přirozené v různé míře téměř každému člověku.

Jak to zvládat v dospělosti

Přes pubertu se dostaneme k sexuálnímu životu. A naše sexuální preference vykrystalizují. Někdo pociťuje SM nutkání silněji, někdo méně, někdo je uměle potlačí například vírou v Boha a podobně. Prvek utrpení je ale v každém křesťanovi – je to základ katolické a křesťanské víry obecně! Pouze se netransformuje do sexuality, ale do duševního života.

Tags